Handlingsveileder barnehage

   

NIVÅ 0 - undring?

NIVÅ 1 - fra undring til tiltak

NIVÅ 2 - tverrfaglig nivå

NIVÅ 0 - undring?

NIVÅ 1 - fra undring til tiltak

NIVÅ 2 - tverrfaglig nivå

Utskriftsvennlig handlingsveileder for barnehage. (PDF, 6 MB)

Kontaktinformasjon

Har du forslag til forbedringer til BTI veileder?
Ta kontakt med
Hilde Nordberg Forsmo
473 92 596