Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

Hver kommune og fylkeskommune har en PP-tjeneste (pedagogisk-psykologisk tjeneste - PPT) jf. § 11-13 i opplæringsloven. PP-tjenesten skal samarbeide med og støtte skolene i det forebyggende arbeidet, for å bidra til et inkluderende og tilfredsstillende opplæringstilbud for elever som kan ha behov for tilrettelegging. 

PPT hjelper også skoler og barnehager med kompetanse- og organisasjonsutvikling og utarbeider sakkyndige vurderinger ved behov.

Det er vanligvis barnehagen eller skolen som sender henvisning til PP- tjenesten. Foreldrene og/eller barnet må samtykke til henvisningen, og barnets stemme skal fremkomme tydelig.

PPT har også et mandat som omfatter retten til individuell tilrettelegging for voksne som ikke har tilfredsstillende utbytte av opplæringen, og opplæring for å utvikle eller holde ved like grunnleggende ferdigheter (jf. §§ 19-5 og 19-6).

PP-tjenesten er en viktig samarbeidspartner når barn og unge har sammensatte behov. Alle som arbeider i PP-tjenesten har taushetsplikt. Våre tjenester er gratis.

Les mer om PPT her

Hvordan komme i kontakt med PPT?

 

Åpningstider

Send e-post

Telefon: 40 92 05 80

(telefontid mandag–torsdag 
kl. 09:00–14:00)

Adresse

Postadresse
Færder kommune
PPT
Postboks 250 Borgheim
3163 Nøtterøy

Besøksadresse
Tinghaugveien 16
3140 Nøtterøy