Saksgang i byggesaker

Byggesak
E-post
Telefon 476 73 180

onsdag kl. 11:30–14:30
fredag kl. 11:30–14:30

Gipø Øst
Hjemsengveien 7
3140 Nøtterøy

Ekspedisjonen ligger i 2. etasje