Utvikling og prosjekter i flyktning- og integreringstjenesten

Færder kommune ved flyktning- og integreringstjenesten (FINT ) har siden 2018 jobbet målrettet med utviklingsmidler fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI). Vi har jobbet systematisk med utvikling av metoder for å etablere gode individuelle kvalifiseringsløp og tiltak. Oppfølgingen skal fremme deltakelse i samfunnet for nyankomne innvandrere og flyktninger med liten eller ingen skolebakgrunn.

Produkter benyttet og utformet i prosjekt som er av nasjonal interesse er linket til under

Vis-metoden

VIS beskrives som en metode for systematisk veiledning, med gjensidighet og balanse mellom kunnskap og det å utfordre. I prosjektet har vi fått inn «nye briller» og fått nye erfaringer ved å dele metodeutviklingen med andre kommuner, forsker fra Fafo og Te-am as.

Støttende tilnærmingsmetoder

Motiverende intervju som metode (helsedirektoratet.no)

Nettverk og samarbeid

I vårt arbeid har vi samarbeidet med en rekke instanser, bedrifter og frivillige enkeltpersoner ift. metodeutvikling, opplæring og inkluderingsarenaer

En del av opplæringen har vært ute i praksis, med fokus på modulbasert yrkesopplæring (PDF, 2 MB).

Arbeidsgivere innen  murer og maler bransjen, barnehager, dagligvarer,  sportsforretning.