Kommunale gebyrer 2024

Her finner du priser og oversikt over kommunale gebyrer i Færder kommune. Årsgebyret for vann, avløp, standard renovasjon og feiing/tilsyn er i 2024 kr 21 050,– inkl. mva. for en standardbolig med areal over 70 m².

Dine kommunale gebyrer

Logg inn med ID-porten for å se dine kommunale gebyrer.

Betaling av kommunale gebyrer

Kommunale gebyrer 2024

Kommunale gebyrer - endringer fra 2023

Årsaker til prisendring

Selvkost - hvordan beregnes gebyrene?

Prisen på disse kommunale tjenestene skal beregnes etter prinsippet om selvkost. Dette betyr at kommunen ikke kan kreve mer i betaling enn hva det faktisk koster å levere tjenesten. Hvordan dette skal gjøres er fastsatt i et eget regelverk. Inntekter fra kommunale gebyrer kan kun benyttes til å finansiere disse tjenestene og kan ikke benyttes på andre områder.

Gebyrene beregnes på nytt hvert år og vedtas av kommunestyret sammen med kommunens budsjett i desember. Målet er at inntekten skal være lik utgiften. Utgiftene består av lønn, kjøp av tjenester, renter og avskrivninger. Når året er omme, skal et eventuelt overskudd settes på en egen konto i regnskapet (fond). Disse pengene brukes senere år enten for å redusere en prisøkning eller for å dekke underskudd. Et overskudd eller underskudd må tilbakeføres i løpet av fem år. Selvkostfondet kan ikke brukes som finansiering av investeringer. 

Retningslinjene, og mer om selvkostprinsippet kan leses på: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-12-11-1731 (selvkostforskriften).

Kontakt oss

Har du spørsmål angående fakturagrunnlaget?

Kristin Edvardsen
E-post: kristin.edvardsen@faerder.kommune.no
Telefon: 40 91 44 80

​Renovasjon

For endringer i abonnementet, kontakt Vesar.
E-post: post@vesar.no
Telefon: 33 35 43 80

Andre priser og gebyrer

Samtlige priser og oversikt over gebyrer finner du i Kommuneplanens handlingsdel 2024–2027 som ble vedtatt av kommunestyret 13. desember 2023. Andre vedtatte priser og gebyrer for 2024, vil bli publisert og lenket til i løpet av kort tid.