Informasjonsmøte om planforslag for Tjøme sentrum

Planforslag for Tjøme sentrum har vært til offentlig ettersyn. I den forbindelse inviterer Færder kommune til informasjonsmøte hvor administrasjonen og grunneierrepresentant vil orientere om planforslaget.

Sted og tidspunkt

  • Sted: Kommunestyresalen i Tjøme rådhus, Rødsgata 36, 3145 Tjøme
  • Tidspunkt: torsdag 30. mai 2024 kl. 18:00

Kart med planavgrensning

Trykk her for å se kartet med planavgrensning.

Plandokumenter

Saksfremlegg (PDF, 10 MB) 
Plankart (PDF, 2 MB) 
Reguleringsbestemmelser (PDF, 261 kB) 
Planbeskrivelse (PDF, 3 MB)
ROS-analyse (PDF, 2 MB) 
Illustrasjonsplan Tjøme sentrum (PDF, 440 kB) 
Illustrasjonsplan Tjøme sentrum øst (PDF, 8 MB) 
3D illustrasjoner Tjøme sentrum øst (PDF, 39 MB)
Snitt A-D Tjøme sentrum øst (PDF, 9 MB) 
Inspirasjonstavle (PDF, 32 MB) 
Uttalelser offentlig ettersyn oppsummert og kommentert (PDF, 254 kB) 
Uttalelser til offentlig ettersyn - sammenslått (PDF, 9 MB) 
Blågrønn faktor offentlig torg (PDF, 479 kB) 
Blågrønn faktor Tjøme sentrum øst (PDF, 480 kB)  
Støyutredning Sweco 2022 (PDF, 3 MB) 
Geoteknisk rapport (PDF, 5 MB) 
Uttalelse til kommunalteknisk plan (PDF, 88 kB) 
Notat rammeplan VA (PDF, 3 MB) 
Overvannshåndtering Tjøme sentrum (PDF, 3 MB) 
VA-kart (PDF, 5 MB) 
Kommunalteknisk plan (PDF, 2 MB) 
Vurdering konsekvensutredning (PDF, 113 kB) 
Plankart - tidligere planforslag (PDF, 2 MB) 
Saksfremlegg HFK-sak 264/21 (PDF, 2 MB) 
Opphevet områdeplan (PDF, 8 MB)

Adresse

Rødsgata 36
3145 Tjøme