Offentlig kunstnerisk utsmykking

Kunstnerisk utsmykning av offentlige bygg og lokaler er et virkemiddel i kommuneutviklingen og hensikten med utsmykkingen er å:

  • Gi brukerne og befolkningen anledning til å oppleve god kunst i deres kontakt med offentlige bygg og anlegg
  • Bidra til økt trivsel gjennom opplevelse av kunst
  • Bidra til en aktiv kunstformidling

For hvert prosjekt oppnevnes et kunstutvalg som representerer Færder kommune. Dette utvalget blir ledet av en kunstfaglig prosjektleder.

Brosjyrer fra noen av utsmykningene:

Nettsider:

Vigdis Trømborg Martin
Rådgiver
E-post
Telefon 99 32 66 98