Arrangementsstøtte

Frivillige lag, foreninger og organisasjoner kan søke kommunal støtte til egne arrangementer.

Helena Bisgaard
Rådgiver
E-post
Telefon 90 55 60 21