Prosjekttilskudd til kulturformål

Det kan søkes om ett prosjekt per skjema. Totalt to prosjekter per søker. Maks søknadssum er kr 50 000,– pr. prosjekt.

Helena Bisgaard
Rådgiver
E-post
Telefon 90 55 60 21