Medlemstilskudd

Færder kommune gir tilskudd til frivillige lag, foreninger og organisasjoner. Ett av tilskuddene det kan søkes om er medlemstilskudd.

Helena Bisgaard
Rådgiver
E-post
Telefon 90 55 60 21