Strømstøtte

Dette tilskuddet gjelder for frivillige organisasjoner i Færder kommune, som eier egne lokaler/anlegg og ikke mottar annen driftsstøtte fra kommunen. Får å få strømstøtte må energibesparende tiltak, eller planer for dette, synliggjøres i søknaden.

Helena Bisgaard
Rådgiver
E-post
Telefon 90 55 60 21