Driftstilskudd til kulturminneformål

Driftstilskuddet kan brukes fritt til drift av frivillige organisasjoner som har som hovedvirke å bevare lokale, materielle kulturminner (bygninger, kulturlandskap, båter mv.) og formidling av disse. Det kan søkes driftstilskudd på inntil kr 100 000,– pr. år. Organisasjoner med lav grad av inntjening på egen drift, men med stor grad av bredt formidlingspotensiale og stor opplevelsesverdi av de materielle, lokale kulturminnene de bevarer vil bli prioritert.

Helena Bisgaard
Rådgiver
E-post
Telefon 90 55 60 21