Ny fastlandsforbindelse fra Færder, reguleringsplan nr. 2019001 – Oversendelse av klagesak

Hovedutvalget for plan, teknikk og miljø i Færder kommune behandlet 31.01.24 innkomne klager på detaljregulering for ny fastlandsforbindelse fra Færder. Klagene ble ikke tatt til følge. Saken er oversendt  Statsforvalteren i Vestfold og Telemark for endelig avgjørelse.

Dokumenter 

1 Oversendelse 
1.1 Oversendelsesbrev (PDF, 613 kB) 
1.2 Dokumentliste (PDF, 501 kB)

2 Uttalelser 
2.1 Fullstendige høringsinnspill, datert august 2023 (PDF, 34 MB) 
2.2 Merknadsrapport, datert august 2023 (PDF, 4 MB)

3 Vedtatt reguleringsplanr
3.1 Bestemmelser (PDF, 493 kB)
3.2.1 Plankart oversikt (PDF, 4 MB)
3.2.2 Plankart nivå 2, på grunnen, tegn. nr. 101-108 (PDF, 0 B) 
3.2.3 Plankart nivå 1, i tunnel, tegn. nr. 109 (PDF, 6 MB) 
3.2.4 Plankart nivå 3, på bru, tegn. nr. 110 (PDF, 5 MB) 
3.3 Planbeskrivelse  (PDF, 18 MB)

4 Utredninger
4.1 Teknisk planbeskrivelse (PDF, 0 B) 
4.2 Tegninger A-B  (PDF, 47 MB)
4.3 Tegninger C-F  (PDF, 42 MB)
4.4 Tegninger GH-K  (PDF, 43 MB)
4.5 Tegninger W grunnerverv  (PDF, 0 B)
4.6 Tegninger X Støyberegninger (PDF, 22 MB)  
4.7 Anleggsgjennomføring Fagrapport  (PDF, 33 MB)
4.8 Fagrapport naturmangfold  (PDF, 24 MB)
4.9 Fagrapport Klimagassbudsjett  (PDF, 16 MB)
4.10 Matjordplan_utkast  (PDF, 39 MB)
4.11 Ytre Miljø plan  (PDF, 9 MB)
4.12 Fagrapport SHA  (PDF, 736 kB)
4.13 Fagrapport ROS-analyse  (PDF, 3 MB)
4.14 Notat massehåndtering Fastlandsforbindelsen til Færder_080823  (PDF, 183 kB)
4.15 Notat utslippsfrie anlegg_070823 (PDF, 950 kB)

5 Behandlinger 
5.1 Saksfremlegg 1.gangsbehandling  (PDF, 2 MB)
5.2 Saksfremlegg sluttbehandling (PDF, 2 MB)

6 Klager 
6.1 Klager komplett  (PDF, 4 MB)
6.2 Innkomne klager – oppsummert og kommentert (PDF, 591 kB)

7 Klagesaksutredning 
Saksfremlegg klagebehandling (PDF, 2 MB)